Lương Y Lý Thị Mai

  • Chủ nhiệm HTX Thuốc Nam Ba Vì
  • Địa chỉ: Thôn Yên Sơn – Xã Ba Vì – Huyện Ba Vì – TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 0888 666 058

Các trang web CHÍNH THỨC & DUY NHẤT của Lương Y Lý Thị Mai:

Chứng chỉ YHCT Lương Y Lý Thị Mai